Voor het plaatsen van een video met een patiënt op de  (besloten) leeromgeving van psychiatrieonderwijs moeten enkele regels in acht worden genomen. Tevens moet de patiënt een toestemmingsverklaring invullen.

Hier vindt je de richtlijn met het formulier (aug 2019)