De eisen aan de opleiding tot psychiater zijn vastgelegd in het opleidingsplan ‘Herziening Opleiding en Onderwijs Psychiatrie’ (HOOP).
HOOP is een uitwerking van het kaderbesluit van het CCMS, dat voor alle medisch-specialistische vervolgopleidingen geldt. Opleidingsinstellingen lichten in hun lokale opleidingsplan toe hoe zij invulling geven aan de centrale opleidingseisen.

Het opleidingsplan is in 2014-2015 herzien op basis van ervaring van opleiders, supervisoren, aios en onderwijskundigen. HOOP 2.0 is per 1 januari 2016 officieel van kracht.

HOOP 2.0 samenvatting
HOOP 2.0