Ieder jaar reiken de we Tutorpijs uit voor de beste tutor.
Tutoren kunnen in het psychiatrieonderwijs echt een verschil maken. Dat zien we elke keer weer in de evaluaties terug. We vinden het hoog tijd om daar aandacht aan te besteden en tutoren in het zonnetje te zetten. Of in ieder geval één tutor. Want vanaf nu gaan we tijdens de onderwijslunch op het voorjaarscongres jaarlijks een prijs uitreiken voor de beste tutor. Tutoren die een rolmodel zijn voor de aios, hen stimuleren en inspireren tot actief leren, kritisch denken, goed klinisch redeneren, zelfwerkzaamheid en reflectie, het groepsproces stimuleren, op een goede manier hun eigen kennis en ervaring inzetten en zorgen voor verdieping maken kans op de prijs voor beste tutor. Kent u zo’n tutor? Meldt hem of haar dan aan via: t.cohen@nvvp.net en leg uit waarom hij of zij de tutorprijs echt moet krijgen.

Op het Voorjaarscongres wordt de prijs uitgereikt.

Vorige winnaars:
2017 - Chris Bavinck
2018 - Willy Garenfeld