Aan het eind van een module wordt een toets over de verplichte leerstof (summatieve eindtoets) afgenomen.

De aios legt in het huidige moduleonderwijs vier kennistoetsen per jaar af, in totaal tien kennistoetsen in de 2½ jaar van het algemeen gedeelte van de opleiding.

Uitgangspunten summatieve toetsing van de landelijke modules in het algemeen deel van de opleiding zijn te vinden in het toetsbeleid.